2012, Poppys

Oil on canvas – 100 x 180 cm

2012, Poppys